Meme Rekonstrüksiyonu Kimlere Yapılır?

Kanser ameliyatı veya travma sonucunda meme kaybı yaşayan kadınlarımıza yeni meme görüntüsü oluşturmak için yaptığımız ameliyatlardır. Hastalarımızın kendi dokuları ile veya protezler yardımıyla bu ameliyatları yapmak mümkün olmaktadır. Kanser ameliyatı ile aynı anda yapılabilmesi için Genel Cerrahi uzmanları ile tedavinin devamı konusunda görüş alış verişi yapılması; eğer uygun değilse iyileşme sonrasına ertelenmesi hasta sağlığı açısından değerlidir.

Alternatif Yöntemler

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatının alternatifi yoktur.

Meme Rekonstrüksiyonu Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesinde yapılan ölçümler ve muayene sonrasında ne tür bir ameliyat ile sonuca ulaşılabileceğine karar verilir.Protez kullanılacaksa ne şekilde (yuvarlak veya damla şekilli) ve  ne büyüklükte bir protez kullanılması gerektiği hastalarımızla birlikte konuşarak kararlaştırılır. Burada benim tecrübemin yanı sıra hastalarımızın beklentileri de son derece önemlidir.

Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat günü hasta üzerinde yapılan çizimler ve işaretlemelerin ardından, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır.

Ameliyat Tekniği

Karın, sırt veya kalça bölgelerinden taşınacak dokularla meme dokusu oluşturulabileceği gibi sadece protez yerleştirerek ameliyatı daha basitçe sonlandırabiliriz. Bu yöntemlerin seçiminde önemli olan önceki meme cerrahisinin niteliği ve radyoterapi uygulanıp uygulanmamasıdır. Her hasta kendi özelinde değerlendirilerek, ameliyat planlanmalıdır.

Meme Rekonstrüksiyonu Ameliyat Sonrası

Ameliyat yöntemine göre bir, iki veya üç gün hastanede kalınması gerekebilir. Hastalarımızın kendi dokularını kullanarak yaptığımız ameliyatlarda, doku alınan bölgede iz kalması kaçınılmazdır. Karın bölgesinin kullanılabileceği durumlarda, aynı zamanda karın germe benzeri bir işlem de yapılmış olur. Protez ile yapılan rekonstrüksiyonlar çoğunlukla onkolojik cerrahi ile aynı seansta yapılır ve ek bir iz bırakmaz. Aynı seansta rekonstrüksiyon ameliyatının yapılabildiği durumlarda hastalar meme kaybı yaşamadan tedavisini sürdürmüş olur.