Burun Estetiğinde Farklı Yaklaşımlar

Burun estetiği ameliyatları, dünyada en çok yapılan estetik uygulamalardır. Kuşkusuz bu nedenledir ki söz konusu burun estetiği ya da literatürdeki adı ile rinoplasti olduğunda yenilik çalışmaları yaygın olarak yapılmaktadır. Her geçen gün yeni bir tekniğin ortaya çıktığı burun estetiği ameliyatları, temelde açık ve kapalı olmak üzere iki farklı şekilde yapılmakla birlikte Ultrasonik Piezzo, Preservation, Let Down vb. farklı tekniklerin de adı geçmektedir. Ancak bunlar açık ve kapalı tekniğin altlarında yer alan yöntemlerdir.

Burun estetiği ameliyatı, kısa iyileşme süresi sunan konforlu bir operasyon olmakla birlikte yüzde ilk dikkat çeken bölgelerin başında geldiği için hassas müdahale gerektirmektedir.

Açık teknik ile yapılan burun estetiği ameliyatı

Uygulama; burnun tabanında iki burun deliği arasında yer alan columella denilen sütunda kesi yapılarak üst burun derisinin kaldırılmasına dayanan bir işlemdir. Bu teknikte deri kaldırıldıktan sonra burna, ameliyat öncesi planlanan şekilde müdahalede bulunulur ve arzulanan görünüm elde edilir. Burna şekil verme işlemi bittikten sonra ameliyatın başında kemikten ve kıkırdaktan arındırılarak kaldırılan burun derisi adeta bir elbise gibi burna tekrar giydirilir ve ameliyat sonlandırılır. Açık rinoplasti uygulamasında burnun alt tabanında yapılan kesi iz bırakmamaktadır

Kapalı teknik ile yapılan burun estetiği ameliyatı

Yaygın olarak izsiz burun estetiği olarak da bilinen kapalı teknik ile yapılan burun estetiği ameliyatında yukarıda bahsettiğimiz gibi bir burun derisi kaldırma veya dışarıdan bir kesi söz konusu değildir. Kapalı teknikle de hemen hemen aynı şekilde buruna müdahale edilebilmekle birlikte yapılan tüm kesi işlemleri burnun içinden yapıldığı için operasyon sonrası dışarıdan görünen herhangi bir iz bulunmamaktadır.

Ultrasonik Piezzo tekniği ile yapılan burun estetiği

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ve pazarlama nedeni ile farklı birçok isimle anılan ultrasonik piezzo tekniği, kapalı ve açık gibi bir teknikle müdahaleden ziyade burna şekil verilirken kullanılan bir kemik şekillendirme yöntemidir. Küçük bir testere gibi olan piezzo, ultrasonik dalgalarla kemiğin kesilmesi esasına dayanır. Sonuç olarak bir avantaj sağlamaz.

Burun estetiği ameliyatı, hassas müdahale ve tam yetkinlik gerektiren bir operasyondur. Bu yüzden uygulama yapılacak alanı tam olarak görme ve her bir noktaya etkin müdahalede bulunabilmek en az bu alanda tecrübeli olmak kadar önemlidir.

Ben, uygulama alanında tam kontrol sağlandığına inandığım ve ihtiyaç duyulan hassas müdahalenin en iyi bu şekilde yapıldığını düşündüğüm biraz da bu yöntemi fazlaca benimsediğim için yaptığım çoğu burun estetiği ameliyatlarında açık tekniği tercih ediyorum. Daha azınlıkta olmakla beraber uygun hastalarda kapalı teknik de tercihlerimden bir tanesi. Önemli olan her zaman uzun vadede hangisinden daha çok fayda göreceğimiz. Çünkü örneğin bir let down ameliyatı uzun vadede komplikasyonlara daha açık olduğundan sık tercih ettiğim bir yöntem değil.